top of page

Què és DIVULGA.cat?

DIVULGA.cat és un espai de difusió de projectes audiovisuals propis o col·laboracions, per a televisió o Internet, amb l'objectiu que serveixi per acostar al públic en general recursos divulgatius, així com també prestar eines per a l'àmbit socioeducatiu.

En l'àmbit del cinema, també prestem serveis de programació cinematogràfica, gestió de cinemes i promoció de pel·lícules.

¿Qué es DIVULGA.cat?

DIVULGA.cat es un espacio de difusión de proyectos audiovisuales propios o colaboraciones, para televisión o Internet, con el objetivo de que sirva para acercar al público en general recursos divulgativos, así como también prestar herramientas para el ámbito socioeducativo.

En el ámbito del cine, también prestamos servicios de programación cinematográfica, gestión de cines y promoción de películas.

About DIVULGA.cat

DIVULGA.cat is a space for the dissemination of our own audiovisual projects or collaborations, for TV or Internet, with the aim of serving to bring information resources to a general audience, as well as to provide tools for the socio-educational field.

In the field of cinema, we also provide film programming, cinema management and film promotion services.

bottom of page